27. January 2022

KOMUNIKÉ z 51. konferencie AKE SR 21.10.2021 – ONLINE

Komuniké 51.konferencia AKE SR

Chránené heslom: 51. odborná konferencia AKE SR 21.10.2021 – ONLINE – pozvánka, materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Chránené heslom: 50. odborná konferencia AKE SR 27.05.2021 – ONLINE – pozvánka, materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


POZVÁNKA NA KONFERENCIU 25.5.2021 / PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA 2021

Pozvánka na konferenciu participácia, moja láska 2021

Ďakovné listy – 49. konferencia AKE SR

Poďakovanie expertom,partnerom

Poďakovanie účastníkom členom

KOMUNIKÉ zo 49. konferencie AKE SR 27.10.-29.10.2020 – ONLINE

komunike 102020

Chránené heslom: 49. odborná konferencia AKE SR 27.-29.10.2020 – ONLINE – pozvánka, program, materiály

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie obsahu vložte vaše heslo:


Podpis Memoranda ZMOS a AKE SR 29.07.2020

NOVÉ – Oznam Rady AKE SR

Milé členky a členovia Asociácie komumálnych ekonómov SR,

v dvoch prílohách toho mailu posielame materiály, ktoré s odbornou starostlivosťou pripravili členovia Rady AKE SR spolu s vybranými partnermi asociácie. Súčasná a aj nastávajúca mimoriadna situácia v štáte a aj v našich samosprávach si vyžaduje od nás veľmi vysoké pracovné nasadenie. Našim cieľom pri tvorbe Metodiky pre zriadenie krízového manažmentu pre ekonomiku v súvislosti s COVID-19 bolo, v súlade s mottom: “Účinné nástroje pre dobré rozpočtové rozhodnutia”, poskytnúť členom asociácie inšpiráciu a zhrnúť niekoľko dobrých príkladov na riešenia v krízovej situácii. Sme si toho vedomí, že nie v každej samospráve sú tieto postupy aplikovateľné v plnej miere, preto hovoríme o inšpirácii a možnosti vidieť ako to robia druhí. Tiež, prosíme, berte to ako odbornú podporu našej členskej základne. Rada AKE SR sa bude tešiť každému vášmu názoru, návrhu, námetu, každej vašej pripomienke. Rada v súčasnosti pracuje permanentne v on-line priestore, vyhodnotí tieto vaše postrehy a umožní zdieľať pozitívne skúsenosti. Komunikačným kanálom je najmä e-komunál a mailová komunikácia.

Prajeme vám, milé kolegyne a  kolegovia hlavne pevné zdravie, veľa tvorivých síl  a úspechov v zvládaní neľahkej situácie v našich samosprávach. Všetkých vás srdečne pozdravujeme a veľmi dúfame a tešíme sa navidenie na našej konferencii v októbri.

S úctou

za Radu AKE SR Eva Balážová

Súbor 1: Podklad k dokumentu AKESR
Súbor 2: AKE SR COVID

Oznam

Milé členky, členovia asociácie,

plánovaná konferencia AKE SR, ktorá sa mala uskutočniť v dňoch 12.-13. mája 2020 v Trnave sa v uvedenom termíne konať nebude. Rada AKE SR hľadá vhodnú on-line alternatívu. Pripravujeme jesennú konferenciu v Trnave v termíne 20.-21. október 2020.

Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka AKE SR