22. September 2023

Stanovy AKE SR

Stanovy AKE SR zo dňa 16.9.2003 aj so zmenami schválenými valným zhromaždením dňa 11.05.2010 si môžete stiahnuť tu (súbor .pdf).