13. June 2024

Úvery pre mestá a obce od ENVIROFONDU

Environmentálny fond [1]poskytuje od 22. 08. 2022 úvery pre obce a
samosprávne kraje podľa “novej špecifikácie”.

Úvery od Environmentálneho fondu môžete čerpať na podporu kapitálových
riešení starostlivosti o životné prostredie ako napríklad:

* Rekonštrukcia/modernizácia budov,
* budovanie vodovodných a kanalizačných sietí,
* revitalizácia a výstavba parkov,
* kúpa elektromobilov,
* rekonštrukcia verejného osvetlenia,
* osvetlenia škôl a iné.

HLAVNÉ BENEFITY:

* Splatnosť úveru až 20 rokov s možnosťou predĺženia.
* Ročná úroková sadzba 0,1 % – fix po celú dobu splatnosti.
* Bez ďalších poplatkov za poskytnutie, predčasnej splátky atď.
* Pokrytie 100 % nákladov.
* Bez zabezpečenia nehnuteľnosťou.
* Možná aj refundácia už rozpracovaných projektov do 1 roka.
* Získaný úver nenavýši dlh obce, mesta či samosprávneho kraja.
* Úver môže byť dodatočne vyplatený zo schválenej dotácie.
* Úver poskytujeme samosprávam bez obmedzenia počtu obyvateľov

LINK NA ŠPECIFIKÁCIU: Podmienky špecifikácie podpory formou úveru pre
obce a vyššie územné celky [2]

LINK NA ŽIADOSŤ: Žiadosť o úver [3]

[1] https://envirofond.sk/uvery/
[2] https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/08/Podmienky-specifikacie-podpory-formou-uveru-pre-obce-a-vyssie-uzemne-celky.pdf
[3] https://envirofond.egrant.sk/register
[4] http://www.envirofond.sk/