7. June 2020

Komunálni ekonómovia rokovali na zámku

Miesto, ktoré dýcha históriou. Dejiskom 45. odbornej konferencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, ktorá sa konala v dňoch 17. a 18. mája 2018, bol vynovený zámok Vígľaš v srdci Slovenska, neďaleko Zvolena. Dnešnú podobu získal zámok vďaka rozsiahlej rekonštrukcii, ktorá bola dokončená v roku 2013 a ktorú realizovala rodina súčasných majiteľov.

Práve prehliadka zámockých priestorov doplnená aj informáciami o financovaní projektu obnovy zahájila program 45. odbornej konferencie AKE SR. Vzápätí už komunálni ekonómovia zaplnili konferenčnú sálu, kde sa konalo zasadnutie Valného zhromaždenia AKE SR. Na programe bola správa o činnosti Rady AKE SR, informácie o plnení rozpočtu a správa o hospodárení, návrh rozpočtu na rok 2018 ale aj diskusia o aktuálnych témach súvisiacich s pôsobením AKE SR.

Popoludní prišli na rad prezentácie a vystúpenia jednotlivých rečníkov, zamerané na rozličné aktuálne témy. Veľmi diskutovaná bola otázka zverejňovania zmlúv a dohôd v roku 2018, pričom odznelo mnoho užitočných tipov do praxe. Nemenej zaujímavou a diskutovanou bola aj novela zákona o sociálnych službách, najmä v kontexte dopadu na financovanie samospráv. Na program dňa sa dostala aj novela zákona o obecnom zriadení a informácie o legislatívnych opatreniach. Komunálni ekonómovia sa zaoberali aj témou rozpočtu hotovosti a cash flow ako nástroja finančného manažmentu. Pozvanie na konferenciu prijal Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu NKÚ, ktorý hovoril o pôsobnosti NKÚ, existujúceho už 25 rokov. V podaní podpredsedu ZMOS Jozefa Turčányho odzneli cenné aktuálne informácie týkajúce sa financovania miest a obcí. Na konferencii ani tentokrát nemohli chýbať zástupcovia bankových inštitúcií a spoločností, ktoré zabezpečujú softvérové riešenia či elektronizáciu.

Jedným z výnimočných hostí konferencie bol aj Terry Zerkle z Arizony, ktorý si osobne prevzal ocenenie udelené pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR (2016) a zaspomínal si na pôsobenie v Lučenci pred dvadsiatimi rokmi. „Veľmi si cením každú opätovnú návštevu Slovenska, kde mám veľa priateľov, a tiež si vážim Vašu pohostinnosť. Ďakujem za vrúcne prijatie a za spoločne strávený čas,“ povedal.

Tak ako každá konferencia AKE SR  má svoj podtitul, ani tentokrát tomu nebolo inak. „Zamerané na trvalé zlepšovanie finančného manažmentu samospráv“, také bolo motto uplynulého stretnutia členov Asociácie a pozvaných hostí. A opäť bolo naplnené do posledného písmena. Ako to zhrnula prezidentka AKE SR Eva Balážová, najväčšia sila tohto združenia spočíva v tom, že sa na jednom mieste môžu stretnúť odborníci z celého Slovenska, vymeniť si skúsenosti a najmä učiť sa jeden od druhého a inšpirovať sa do ďalšej práce.