16. July 2019

Po jubilejnej 42. odbornej konferencii

Milé kolegyne a kolegovia, členovia AKE SR,

máme úspešne za sebou našu jubilejnú trojdňovú 42. odbornú konferenciu a slávnostné Valné zhromaždenie AKE SR pri príležitosti 20. výročia vzniku AKE SR, ktorá sa konala v príjemnom prostredí hotela Hviezda v Dudinciach.  Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným za vytvorenie skvelej atmosféry a obzvlášť ďakujem všetkým tým, ktorí k nej prispievali svojou aktívnou účasťou počas celej konferencie, ale aj všetkým tým, ktorí sa pričinili o jej prípravu.

Na našej vynovenej webovej stránke www.akesr.sk nájdete okrem elektronickej verzii Správy o činnosti AKE SR z príležitosti 20. výročia existencie Asociácie komunálnych ekonómov SR, aj materiály  a prezentácie, ktoré odzneli ma konferencii, ako aj fotografie z konferencie.

Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka AKE SR